مولتی دوره آموزش تخصصی ماساژ

کاربر ماساژ ، سوئدی ، بادکش ، کار با ابزار

مدرس :

استاد سعید کاشانی

امکان کسب درآمد

پس از پایان دوره

امکان تاسیس خانه ماساژ

بر اساس ضوابط صنفی

قابلیت ترجمه و تسهیل

در دریافت ویزا

هزینه دوره با تخفیف :

7.900.000 تومان

ثبت نام برای

عموم آزاد است

با امکان اسکان و تغذیه کاربران خارج از استان

دارو شناسی و نسخه پیچی

تئوری و کارورزی

ارائه معتبرترین گواهی

از انجمن داروسازان ایران

امکان کسب درآمد

پس از پایان دوره

امکان تاسیس خانه ماساژ

بر اساس ضوابط صنفی

قابلیت ترجمه و تسهیل

در دریافت ویزا

سخنرانی :
دکتر محمود اکبری

گروه # ١:
اعلام نتیجه

 

پایان روز اول

تزریقات و آشنایی با پانسمان نوین

ویژه غرب استان مازندران

مدرس :

استاد سعید کاشانی

امکان کسب درآمد

پس از پایان دوره

امکان تاسیس خانه ماساژ

بر اساس ضوابط صنفی

قابلیت ترجمه و تسهیل

در دریافت ویزا

سخنرانی :
دکتر محمود اکبری

گروه # ١:
اعلام نتیجه

 

پایان روز اول

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی امدادی

دوره آموزشی

مدرس :

استاد سعید کاشانی

امکان کسب درآمد

پس از پایان دوره

امکان تاسیس خانه ماساژ

بر اساس ضوابط صنفی

قابلیت ترجمه و تسهیل

در دریافت ویزا

سخنرانی :
دکتر محمود اکبری

گروه # ١:
اعلام نتیجه

 

پایان روز اول

بشتابید!

زمان برگزاری دوره آموزشی بسیار نزدیک است.

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  پانیه